شبکه بهداشت و درمان سوادکوه
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1396/12/15 تعداد بازدید: 9
چهارشنبه سوري يا چهارشنبه سوزي
چهارشنبه سوري يا چهارشنبه سوزي

  ايرانيان باستان درحالي «چهارشنبه سوري» را آئيني براي تطهير مذهبي و ايجاد نشاط و سلامت خود مي‌دانستند كه امروز اين آئين به چالش براي شهروندان و آسيب جدي براي جوانان تبديل شده است.

چهارشنبه سوري يكي از جشن‌هاي ايراني است كه در شب آخرين چهارشنبه سال (سه‌شنبه شب) برگزار مي‌شود. مراسم سنتي مربوط به اين آئين كهن ايراني، از ديرباز در فرهنگ سنتي مردمان ايران جاري و مورد توجه مردم بوده است.

«چهارشنبه‌سوري» از دو واژه چهارشنبه كه نام يكي از روزهاي هفته‌است و سوري كه به معني سرخ است گرفته شده‌است و بر طبق آيين باستان معمولاً در سه‌شنبه شب مردم آتش روشن مي‌كنند و از روي آن مي‌پرند و در زمان پريدن زمزمه مي كنند: «زردي من از تو، سرخي تو از من». منابع و متون كهن ايراني اين جمله را مبين مراسمي براي تطهير مذهبي و ايجاد نشاط و سلامت معرفي كرده اند.

اين در حالي است كه اين روزها چهارشنبه سوري به فستيوالي جديد تبديل شده و خواب از چشمان پدران و مادران ايراني، مسئولان تامين امنيت و دستگاه‌هاي امدادي زدوده است و اين آئين كهن ايراني به تهديد روزهاي پاياني سال تبديل شده است.

جامعه ما فاقد تعاريف و مكانيزم‌هاي موثر در حوزه هيجانات نسل نوجوان و جوان است

در اين بين كوروش محمدي، رئيس انجمن آسيب‌شناسي اجتماعي ايران كه معتقد است بسياري از رفتارهاي صادره از سوي نوجوانان و جوانان در چهارشنبه سوري نتيجه ناآگاهي آنان از نوع رفتار انتخابي و حتي از آئين چهارشنبه سوري است  مي‌گويد: جامعه ما متاسفانه فاقد تعاريف و مكانيزم‌هاي موثر در حوزه هيجانات نسل نوجوان و جوان خويش است و مي‌توان گفت بطور عمده اتفاقات چهارشنبه سوري ناشي از هيجاناتي است كه در هيچ كجاي اين جامعه پاسخي براي آن يافت نشده است.

وي تصريح مي‌كند: بر اين اساس نسل جوان همواره بدنبال فرصتي است كه هيجانات تلنبارشده خود را بصورت يك انرژي بي هدف تخليه كند و ظاهرا چهارشنبه سوري اين فرصت را در اختيار آنها قرار مي‌دهد.

به محض رسيدن به نيمه دوم اسفندماه همه رسانه‌ها و نهادهاي انتظامي با تمام توان وارد ميدان شده و با نمايش عوارض ناشي از اين آئين سعي در نصيحت نسلي دارند كه يكسال هيجانات تلنبار شده خود را براي تخليه در اين شب هيجاني تجميع كرده است

رئيس انجمن آسيب‌شناسي اجتماعي ايران در ادامه با اشاره به اينكه پارادوكس‌هاي قوي موجود در باور نسل جديد با نسل گذشته نيز مي‌تواند يكي ديگر از دلايل تبديل آئين باستاني چهارشنبه سوري به تهديدي براي جوانان در دوران كنوني باشد، اظهار مي‌كند: متوليان امر تعليم و تربيت ما هرگز در راستاي كم كردن يا حذف اين پارادوكس‌ها تلاشي نكردند. پارادوكسي كه نسل نوجوان ما در يك جامعه ديني و اسلامي بين آموزه‌هاي مذهبي و سنتي با آن روبروست حتما بايد بطور ريشه‌اي حل شود كه يك نوجوان تكليف خود را با مراسم و آئين‌هاي سنتي و كهن ايراني و آئين‌هاي مذهبي و ديني بداند و اصولا همواره اين سوال بي پاسخ مانده كه آيا مراسم سنتي و باستاني همچون چهارشنبه سوري كه در متون و منابع قديمي و در زندگي اجتماعي گذشتگان ايراني بر آن تاكيد شده همانند نوروز باستاني قابل درك است يا خير.

وي مي‌افزايد: به دليل وجود اين پارادوكس‌ها گاهي يك نسل از جامعه خود را در برابر ارزش‌هاي جامعه مي‌بيند و حتي احساس قانون‌گريزي هم در اين افراد شكل مي‌گيرد.

فراموشي تاثيرات فرهنگ و توجه به اقدامات قهري

محمدي در ادامه با اشاره به اينكه عدم كاركردهاي فرهنگي جامعه و تاكيد مطلق بر برخورد انتظامي با قضيه چهارشنبه سوري نيز در اتفاقاتي كه اخيراً در اين مراسم رخ مي‌دهد تاثيرگذار است، اضافه مي‌كند: سال‌هاست كه ما با موضوع چهارشنبه سوري با تهديد و هشدار و نهايتاً روش قهري برخورد مي‌كنيم و جالب اينجاست كه هرسال آمار تلفات و گرايش نسل جديد جامعه به سمت اين رفتارهاي هيجاني و خطرآفرين بيشتر مي‌شود و ما همچنان بر روش ناكارآمد خود تاكيد داريم.

وي با اشاره به اينكه رسانه‌ها در طول سال حتي يك برنامه در راستاي معرفي اصولي و تبيين آئين‌هايي همچون چهارشنبه سوري به جامعه اختصاص نمي‌دهند، بيان مي‌كند: نظام تعليم و تربيت نيز در اين زمينه وظيفه‌اي براي خويش قائل نيست اما به محض رسيدن به نيمه دوم اسفندماه همه رسانه‌ها و نهادهاي انتظامي با توان بالا وارد ميدان شده و صرفا با نمايش عوارض و خسارات و آسيب‌هاي جاني و مالي ناشي از اين آئين سعي در نصيحت نسلي دارند كه يكسال هيجانات تلنبار شده خود را براي تخليه در اين شب هيجاني تجميع كرده است.

رئيس انجمن آسيب‌شناسي اجتماعي ايران با اشاره به اينكه نيروي انتظامي نيز با اعلام هشدارهاي جدي و تهديد آنها را از هنجار شكني بر حذر مي دارد، ادامه مي‌دهد: آيا تا كنون در زمينه مسايل فرهنگي پيرامون تعريف هنجار و ناهنجاري در جامعه روي اين نسل كار كرده ايم. براي نسلي كه چهارشنبه سوري را عين هنجار مي‌داند دادن هشدار چه سودي در بر دارد؟!. آيا بهتر نيست پليس بجاي اين هشدارها كه سال‌هاست با زحمت فراوان براي نيروهاي انتظامي و امدادي همراه است؛ تغيير رويكرد دهد و براي يكبار هم كه شده بجاي تقابل در كنار نسل نوجوان و جوان جامعه خويش بايستد و نقشي هدايتگر را ايفا كند؟!.

در اين سال‌ها همه دستگاه‌هاي فرهنگي از جمله آموزش و پرورش در اين حوزه با قصور عمل كرده‌اند و همه رنج مصائب اين مساله را بر گردن پليس گذاشته‌ايم كه اين خود جفايي است

وي كار مستمر فرهنگي را لازمه كاهش آسيب‌هاي چهارشنبه سوري عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در اين راستا بايد يادآور شويم كه متوليان امر اعم از انتظامي، امدادي و فرهنگي بايد اولا آئين چهارشنبه سوري را صرف نظر از تاريخچه و نقدهاي وارد برآن صرفا به عنوان يك باور سنتي در جامعه بپذيرند و ثانياً به جاي برخورد قهري با اين قضيه از تمام ظرفيت‌هاي فرهنگي جامعه براي هدايتگري و كاهش آسيب‌هاي آن استفاده كنند.

شهرداري مكاني خاص براي مراسم چهارشنبه سوري تعريف كند

محمدي تعيين محلي خاص براي برگزاري آئين چهارشنبه سوري توسط شهرداري را امري ضروري مي‌خواند و اضافه مي‌كند: در اين زمينه بايد اطلاع‌رساني صورت گيرد تا همه كساني كه قصد برگزاري اين آئين را دارند در آن محل‌ها حضور يابند و حتي مي‌توان از ظرفيت هنرمندان متعهد كشور و رسانه ملي هم مي‌توان براي توليد نشاط بيشتر و تعميم آثار آن به كل جامعه بهره گرفت.

وي با اشاره به اينكه در اين بين نيروي انتظامي نيز با تامين امنيت محل برگزاري آئين چهارشنبه سوري مي‌تواند چهره مهربان خود را در اين مراسم روشن‌تر كند، مي‌افزايد: نيروهاي امدادي و اورژانس و آتش نشاني مراقبت‌هاي احتمالي از بروز خطر را در محل‌هاي تعيين شده پوشش دهند و در كنار آن وعاظ و نيروهاي فرهنگي جامعه هم اطلاع‌رساني و آگاهسازي افراد را در دستور كار خويش داشته باشند.

 

رئيس انجمن آسيب‌شناسي اجتماعي ايران كه معتقد است با اقدامات فرهنگسازي مردم نقش پليس را براي تامين امنيت ايفا خواهند كرد، اضافه مي‌كند: شايد پروسه فرهنگسازي چندسال طول بكشد اما قطعا از برخوردهاي قهري و پليسي نتايج بهتري براي جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه در اين سال‌ها همه دستگاه‌هاي فرهنگي از جمله آموزش و پرورش در اين حوزه با قصور عمل كرده‌اند و همه رنج مصائب اين مساله را بر گردن پليس گذاشته‌ايم كه اين خود جفايي است در حق پليس خدمتگزار كشور كه بهترين كارنامه را در تامين امنيت در بين كشورهاي منطقه در كارنامه خود دارد.

در اين بين بايد يادآور شويم كه برخي از اقدامات فرهنگسازي كه به صورت جسته و گريخته طي يك دهه اخير در حوزه آسيب‌هاي ناشي از اجراي نادرست آئين چهارشنبه سوري در اصفهان صورت گرفته تاثيرات خوبي را داشته به گونه‌اي كه آمارها بيانگر كاهش چشمگير حوادث خطرناك در اين آئين در استان اصفهان است.

كاهش چشمگير تلفات جاني چهارشنبه سوري/صعود آمار مصدومين

غفور راستين، رئيس مركز فوريت‌هاي پزشكي استان اصفهان مي‌گويد: طي دو سال اخير نسبت به 10 سال گذشته شاهد چشمگير تلفات جاني ناشي از حوادث چهارشنبه سوري بوده‌ايم به گونه‌اي كه خوشبختانه در سال گذشته هيچ گونه قطع عضوي در سطح استان اصفهان در اين زمينه نداشتيم.

وي با بيان اينكه در سال گذشته حدود 40 نفر بر اثر صدمات ناشي از حوادث چهارشنبه سوري به مراكز درماني منتقل شدند، مي‌افزايد: در اين راستا بايد يادآور شويم كه بسياري از اين افراد به صورت سرپايي مداوا شده و تنها دو مورد بستري شدند.

در سال گذشته تعدادي از مصدومان حوادث ناشي از چهارشنبه سوري كودكان زير پنج سال بودند كه بايد به مقوله فرهنگ سازي و آموزش والدين بيش از گذشته توجه شود

رئيس مركز فوريت‌هاي پزشكي استان اصفهان با اشاره به آماده باش 37 واحد اورژانس در اصفهان و ديگر شهرستان‌هاي استان براي ارائه خدمات بهتر به شهروندان در اين ايام اضافه مي‌كند: همچنين دو بيمارستان بيمارستان امام موسي كاظم (ع) (سوانح سوختگي ) و بيمارستان فيض نيز براي پذيرش مصدومان اين حادثه در حالت آماده باش قرار دارند.

وي همچنين با اشاره به افزايش روند صعودي تعداد مصدومين ناشي از حوادث چهارشنبه سوري در اصفهان ابراز مي‌كند: از اين رو خودورهاي اورژانس در همه ميادين اصلي شهر اصفهان مستقر خواهد شد.

راستين با اشاره به اينكه در سال گذشته تعدادي از مصدومان حوادث ناشي از چهارشنبه سوري كودكان زير پنج سال بودند، بيان مي‌كند: از اين رو ضروري است كه به مقوله فرهنگ سازي و آموزش والدين بيش از گذشته توجه شود.

آتش‌نشانان براي چهارشنبه سوري آماده باشند

اما محمد شريعتي، مدير روابط عمومي سازمان آتش نشاني شهرداري اصفهان نيز به آماده باش همه ايستگاه‌ها و همچنين خودروهاي آتش نشاني در 10 نقطه پرتردد شهر اصفهان اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: همچنين در اين راستا پنج واحد گشت موتوري آتش نشاني نيز به منظور سركشي در چهارشنبه سوري در اصفهان سركشي خواهند كرد.

وي با اشاره به اينكه تذكرات لازم نيز در خصوص فروش مواد اوليه مواد محترقه به صنوف رنگ فروشي داشته شده است، اضافه مي‌كند: از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين زمينه چاپ و توزيع بروشورهاي اطلاع رساني در سطح شهر اصفهان بوده است كه اميدواريم تاثيرات خوبي را داشته باشد.

مدير روابط عمومي سازمان آتش نشاني شهرداري اصفهان همچنين به استقرار يك نيروي انتظامي در مراكز پليس 110 اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با اين اقدام مي‌توان ارائه خدمات به شهروندان را با سرعت بيشتري دنبال كرد.

كشف 46 هزار عدد انوع مواد محترقه غير مجاز در سال جاري

جهانگير كريمي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان با اشاره به اقدامات نيروي انتظامي استان اصفهان براي چهارشنبه آخر سال در سال جاري مي‌گويد: بهبود وضعيت ترافيكي و روان سازي ترافيك به ويژه در محدوده مركزي شهر اصلي‌ترين اقدام نيروي انتظامي در اين ايام خواهد بود.

وي همچنين به برخورد با موتورسيكلت سواران متخلف و فاقد كلاه ايمني در شب چهارشنبه سوري اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: البته اين طرح در همه ايام سال اجرايي مي‌شود اما در اين شب تشديد مي‌شود.

در هيچ يك از نقاط شهر اصفهان محدوديتي براي ورود شهروندان در چهارشنبه سوري نخواهيم داشت، تنها بخشي از محدوده ناژوان كه محل كشت كشاورزان است محدود خواهد شد

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان با بيان اينكه خوشبختانه مواد محترقه دست ساز غير استاندارد محدود شده است، مي‌افزايد: در اين زمينه از مردم درخواست داريم تا در كنار نيروي انتظامي هر گونه تخلفي در اين زمينه را گزارش دهند تا برخوردهاي لازم صورت پذيرد.

وي با اشاره به اينكه وضعيت شهر اصفهان به لحاظ آسيب‌هاي ناشي از چهارشنبه سال آخر طي شش سال گذشته بهتر شده است، مي‌افزايد: در اين راستا فرهنگسازي تاثيرات بسزايي داشته است چرا كه خانواده‌ها نيز در اين خصوص آگاه شده‌اند.

كريمي با اشاره به اينكه در هيچ يك از نقاط شهر اصفهان محدوديتي براي ورود شهروندان در چهارشنبه سوري نخواهيم داشت، مي‌گويد: تنها بخشي از محدوده ناژوان كه محل كشت كشاورزان است محدود خواهد شد.

وي به آماري در خصوص كشفيات نيروي انتظامي در حوزه مواد محترقه در سال جاري اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: تاكنون 17 هزار عدد مواد محترقه پيش‌ساز و 29 هزار عدد مواد محترقه غير قانوني از سطح استان اصفهان كشف و ضبط شده است.

اما در اين ميان بايد يادآور شويم كه آنچه از آئين و مراسم نياكان به ما به ارث رسيده است در واقع بخشي از تمدن اين سرزمين است و نبايد با رفتار خشونت آميز و مغاير با عرف و منش جامعه نظير آنچه كه امروز تحت عنوان چهارشنبه سوري شاهد آن هستيم تمدن چندين هزاران ساله ما ايرانيان را خدشه دار كند.

بهتراست بگوييم، كساني كه با منفجركردن وسايل آتش زا و خطر ناك و پراكندن آتش، سلامتي مردم را هدف مي گيرند با تن دادن به رفتارهاي آميخته به هرج و مرج روحي آئين چهارشنبه سوري را تحريف كرده اند و بايد هر كدام از ما به سهم خودمان در پاسداري از آئين ايرانمان قدم برداريم.

چهارشنبه سوري يا چهارشنبه سوزي
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal